-
اسکارمظلومانه ترین حرف دنیا هم میرسه به جمله

؛آخه تو بهم قول داده بودی.$#@&*


Image result for ‫گریه پسر نقاشی سورئال‬‎
-
:)

آدم سگ دو میزند تا شرایط را فراهم کند که به آرزوهایش برسد اما در این سگ دو زدن ها انقدر از خودش فاصله میگیرد که آرزوهایش را فراموش میکند...
ما در روزگاری زندگی میکنیم که آرزوهامان قربانی شرایط میشوند
دردناک است، خیلی دردناک
این را یک جایی وسط سگ دو زدن هایت میفهمی..#علی_سلطانی--

-
در غیاب تو کسی شاد ندیدست مرا کسی از فکر تو آزاد ندیدست مرا
در غیاب تو کسی شاد ندیدست مرا
کسی از فکر تو آزاد ندیدست مرا

-

#طبیعت #زیبای #ایتالیا  در #به #روز #آگهی
#طبیعت #زیبای #ایتالیا در #به #روز #آگهی
-


-

یبارم رفته بودیم مرکز خرید پالادیوم تو بالاشهر تهرون، تو یه مغازه به یارو گفتم: داداش خربزه مشهدی کیلو چند ؟ حراست رو صدا کرد
بعدا فهمیدیم توپ راگبی بوده . چیکار کنیم ، ندیدیم خب
مشاهده پست‌های بیشتر